..Acabem d´arribar...!!!

Idinàmics sóm una entitat de nova creació a Martorell , l´objectiu del cual és el de dinamitzar grups de persones, amb una intenció lúdica i de creixement personal, utilitzant eines com La improvisació teatral, el joc, l´entreteniment, el teatre, la comunicació, el treball en equip, la creativitat, la assertivitat, la empatia, la desinhibició, i la millora de la condició física i mental, entre d´altres..


...Que proposem...per ara....

T´avançem que ens agrada la "Impro" (Improvisació teatral), i volem donar-la a conèixer. Un format amb moltes posibilitats d´aplicació, tant lúdiques, d´entretenimet, per la teva vida diaria o com a complement per projectes on millorar la comunicació i el treball en equip .

Alguns del seus ingredients son la creativitat, la desinhibició per expresar-te o parlar en públic, la cohesió de grups, la escolta, la activació del cerbell (entreno mental, conexions a tope!!) , la llibertat d´acció, el respecte, els recursos d´expresió, la empatía, la espontaneitat, el treball en equip, compartir, la col.laboració grupal, la diversió, la aportació de valors, la teva visió de les coses, la atenció, la concentrració, el control corporal del cos, la respiració, la creació d ´histories amb estructura.....


...Per a qui....

Encara que es recomanable per qualsevol edat i col.lectius, a part de per adults, ens agradaría
posar més énfasi en grups de joves i gent gran.. , per ser dinàmiques fresques, no rígides, i més lliures i espontànies.


...On estem.......

Estem a la espera de disposar d´un espai ("trabajando en ello"!!)


...Més endavant.......

Ens agradaria proposar Tallers de :

Risoterapia

Teatre

Parlar en públic

Creixement personal (Mindfulness, i altres)


...ens veiem..?